Financieel advies voor ondernemers

Als zakelijke verzekeringsspecialisten richten wij ons met name op de branches automotive (garages), vastgoed, horeca, winkeliers en de bouw. Om goed beschermd te zijn tegen zaken waar u geen invloed op heeft, is het verstandig uw bedrijf goed te verzekeren. Bepaalde verzekeringen zijn zelfs verplicht. Heeft u een eigen bedrijf, werkt u als zzp’er, of wilt u dat binnenkort gaat doen? Voor advies op maat belt u Van Schijndel Verzekeringen in Eindhoven: 040 – 2460 673.

 

Het ABC van zakelijke verzekeringen

Op deze pagina noemen we een aantal mogelijke verzekeringen voor uw bedrijf. Natuurlijk is dit slechts een kleine selectie. Voor meer informatie neemt u contact op met ons kantoor.

Aansprakelijkheidsverzekering

Hiermee is uw bedrijf verzekerd tegen schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het toebrengen van letsel of beschadigen van andermans zaken. Ook productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid zijn verzekerd.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zzp’er, directeur-grootaandeelhouder (DGA) of vrije beroepsbeoefenaar bent u geen werknemer. Daardoor heeft u geen recht op een uitkering bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Met een AOV-verzekering ondervangt u dit.

 

Bedrijf starten

Wilt u een bedrijf starten of meer weten over zakelijke verzekeringen voor zzp’ers of mkb’ers? Wij staan u bij vanaf de start van uw bedrijf. Gaat uw bedrijf groeien of neemt u een andere onderneming over? Ook dan verzorgen wij passend advies.

 

Bedrijfsschadeverzekering

Als uw bedrijf schade heeft geleden, bijvoorbeeld na brand, zorgt een bedrijfsschadeverzekering ervoor dat u snel weer aan het werk kunt. Zo voorkomt u dat u klanten (en daarmee omzet) verliest buiten uw schuld om.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een BAV beschermt zzp’ers tegen claims als nalatigheid en wettelijke aansprakelijkheid, maar ook smaad en laster. Vanwege de grote financiële risico’s is de premie vaak hoog. Wij adviseren u graag over de best passende polis.

CAR-verzekering

Gaat u verbouwen? Dan beschermt een CAR-verzekering (Construction AllRisk) u tegen beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. Deze verzekering bestaat in doorlopende of aflopende vorm. Wij vertellen u graag meer.

 

Garageverzekering

Kleine ongelukken kunnen grote gevolgen hebben. Schade aan de dure auto van een klant, of persoonlijk letsel van een personeelslid kunnen forse financiële consequenties hebben. Met een garageverzekering dekt u deze risico’s af.

 

Gebouwenverzekering

Deze wordt ook wel brand- of opstalverzekering genoemd. Een gebouwenverzekering ziet toe op schade aan het gebouw waar uw bedrijf huist. Daarnaast zijn schuttingen, bijgebouwen en dergelijke meeverzekerd.

 

Inventaris-goederenverzekering

Uw volledige bedrijfsinventaris verzekert u hiermee tegen brand, storm, inbraak en meer. Over het algemeen kan ook de handelsvoorraad verzekerd worden (tegen marktwaarde). We leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn.

 

Verzuimverzekering

Verzeker het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte. Kies voor conventionele dekking (kleine tot middelgrote bedrijven) of StopLoss-dekking, voor bedrijven vanaf 30 medewerkers. Hiermee voorkomt u dat u zelf voor de kosten opdraait.